Anabolic 101

HRT (Hormone Replacement Therapy) ใช่สำหรับคุณหรือไม่

HRT

HRT (Hormone Replacement Therapy)

คือ การฟื้นฟูภาวะบกพร่องฮอโมนส์ โดยการใช้ฮอโมนส์ทดแทน ในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีปัญหาฮอโมนส์เพศชายต่ำกว่าปกติจากสภาวะโรคอ้วน เบาหวาน หรือ ภาวะทางร่างกายอื่นๆ

อย่างที่ได้กล่าวไปในบทความที่แล้วเรื่องฮอโมนส์ Testosterone รวมถึงการกระตุ้นการสร้างฮอโมนส์ด้วยวิธีธรรมชาติ และ การใช้อาหารเสริมบางชนิด หากกรรมวิธีต่างๆดังกล่าวนั้นไม่อาจให้ผลลัพธ์ที่ดี การใช้ฮอโมนส์ทดแทน จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุด และให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในกระบวนการที่ดีรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ และ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ก่อนที่จะทำการ HRT เราจะต้องทำการเช็คระดับฮอโมนส์ในร่างกายก่อนเสมอ ทั้งก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำ เพื่อดูว่าระดับฮอโมนส์ที่มีอยู่เดิมมีมากน้อยแค่ไหน และเพื่อวางแผนคำนวณปริมาณโดสที่จะต้องใช้สำหรับการทำ HRT เพื่อการฟื้นฟูจะอยู่ในโดสระดับ Therapeutic(ซึ่งในบทความนี้จะขอพูดถึงแค่ในระดับฟื้นฟูก่อน)

การตรวจระหว่างใช้เพื่อเช็คผลของระดับฮอโมนส์ และเพื่อเช็คผลกระทบข้างเคียงที่ไม่ต้องการ เพื่อควบคุม ปรับ เพิ่ม-ลด โดสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การตรวจหลังใช้เพื่อเช็คค่าของฮอโมนส์ว่าอยู่ในระดับที่ต้องการ และพึงพอใจทางกายภาพแล้วหรือยัง เพื่อวางแผนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัก การทำ Post Cycle Therapy เพื่อหยุดใช้การทำ HRT และให้ระดับฮอโมนส์คงที่ พร้อมวางแผนการดูแลปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่เพื่อไม่ให้ร่างกายวนลูปกลับไปสู่สภาวะนั้นอีก หรือ จะต่อยอดไปที่ในระดับ Supraphysiological เพื่อสมรรถภาพทางกีฬา ทางร่างกายต่อไป

ซึ่งค่าที่จำเป็นจะต้องตรวจในกลุ่มของฮอโมนส์มีดังนี้

  • Testosterone เพื่อดูค่าฮอโมนส์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะลดลงทุกปีหลังจากอายุ 30 หรือ ก่อนหน้าก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน
  • SHBG Sex Hormone Blinding Globulin หากมีมากเกินไปก็จะทำให้ฮอโมนส์ที่รับเข้าไปมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากถูกจับจาก SHBG ซึ่งปกติฮอโมนส์ในร่างกายก็ยะถูกจับจนเหลือ Free Test เพียงแค่ 1-2% เท่านั้นจาก 100% ที่ร่างกายสร้างออกมา สามารถลดจำนวนลงได้ด้วยยาฮอโมนส์ DHT บางชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผน
  • Estradoil E2 ค่าของฮอโมนส์เพศหญิง หรือ เอสโตรเจน Estrogen ซึ่งถ้ามีมากก็จะเป็นผลพวงของการบกพร่องฮอโมนส์เพศชาย สภาวะอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น เนื่องจากถูก Aromatize แปรสภาพมาจาก Testosterone และ ฮอโมนส์เพศชาย Androgen อื่นอย่าง A4 ซึ่งควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมสัมพันธ์กับระดับของ Testosterone 2:1 Estrogen โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพทาง Physical ของแต่ละบุคคล

เมื่อได้ทุกค่าแล้วก็เข้าสู่การวางแผนในการทำ HRT ซึ่งปกติจะใช้เวลาอยู่ที่รอบละ 12-24 สัปดาห์ แล้วทำการเช็คผลตรวจวัดระดับฮอโมนส์ ดูความสมบูรณ์ ปกติ สมดุลของฮอโมนส์ สภาพร่างกาย และวางแผนต่อ อาจจะหยุดพัก 1-2 เดือน ก่อนเริ่มรอบใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ซึ่งในการทำ HRT นั้นควรจะต้องมีการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีทั้งด้านร่างกาย และ สุขภาพ ควบคู่ไปด้วย และ เป็นการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเป็นการปรับพฤติกรรมใหม่ของการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้วนลูปซ้ำเดิมอีกครับ

ปริมาณของโดสในระดับ ฟื้นฟู Therapeutic จะอยู่ที่ 50 – 250 มก. ขึ้นอยู่กับชนิดของ Testosterone

ณ ที่นี้จะอ้างอิงจาก Testosterone Enanthate และ Testosterone Cypionate เป็นหลักเนื่องจากมีค่าครึ่งชีวิตพอๆกัน คือ 8 วันโดยประมาณ ซึ่งความถี่ในการให้นั้นจะคำนวณจากค่านี้ด้วย เพื่อไม่ให้กราฟของระดับฮอโมนส์ผันผวน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะข้างเคียงขึ้นได้ อาจจะทุกๆ 7 วัน หรือ ทุกๆ 3-4 วันต่อครั้ง ขึ้นกับการวางแผนและพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หรือ แพทย์เฉพาะทาง

HRT 2

อาการของคนที่มีภาวะฮอโมนส์เพศชายต่ำ ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง

1.สูญเสียความต้องการทางเพศ หรือ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

2.สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

3.สูญเสียความแข็งแรงของร่างกาย

4.ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้น

5.สูญเสียความชัดเจนทางด้านจิตใจ ความมั่นใจ การตัดสินใจลดลง

6.ความสามารถในการมองเห็นลดลง

7.นอนไม่หลับ

8.ความแปรปรวนทางอารมณ์

9.ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

10.มีความเสี่ยงสูงต่อโรค อัลไซเมอร์ เบาหวาน กระดูกพรุน ภาวะร่างกายไม่สมบูรณ์ ภาวะซึมเศร้า โรคหัวใจ และ มะเร็งต่อมลูกหมาก

ในยุคปัจจุบันเรามีความเสี่ยงในภาวะบกพร่องฮอโมนส์กันมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อม อาหารการกิน ความเครียด ทำให้ค่าดัชนีความเปลี่ยนแปลงของฮอโมนส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งก็มีทางเลือกมากายในการดูแลรักษา ซึ่งเราสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ แพทย์เฉพาะทางได้ การดูแลรักษา ลงทุนด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีพลังในการทำสิ่งต่างๆที่อยากทำได้เต็มที่และอยู่กับคนที่เรารักได้นานๆ

สำหรับบทความนี้หากขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

Coach Bens

Tiny Beast

Online Training Line : @36mlohp / ig : erenbus23

preview