Anabolic 101, Health & Wellness

TESTOSTERONE คืออะไร..??

what is tesosterone

TESTOSTERONE คืออะไร..??

คือ ฮอร์โมนเพศชาย ที่ผลิตโดยอัณฑะในเพศชาย และ รังไข่ในเพศหญิง กับ ต่อมหมวกไต ซึ่งจะพบเฉพาะในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเท่านั้น

การสั่งของสมองในการสร้างฮอร์โมนเพศชายจะมาจากส่วน ไฮโปทาลามัส ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างออร์โมน Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) โดยจะกระตุ้นลูกอัณฑะให้สร้าง Testosterone และจะมีระดับสูงสุดในช่วงเช้าเวลา 5-7 โมงเช้า (ขึ้นอยู่กับสุขภาพแต่ละบุคคล)

ระดับปกติของTest จะอยู่ระหว่าง 350-1000 ng/dl จากระดับปกติดังกล่าวจะมีฮอร์โมนที่อยู่อย่างอิสระ (Free Test) หรือ อยู่รวมกันกับโปรตีนในร่างกาย (Bound Test) โดย 97-98% จะอยู่ในรูปของฮอร์โมนที่ไม่อิสระ ซึ่งจะจับตัวกับ SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin) ทำให้ไม่สามารถไปทำงานในร่างกายได้ ซึ่งจำนวนของ SHBG ที่จับกับฮอร์โมนในเลือดจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

ส่วนTest ที่ไม่ได้จับกับโปรตีนในร่างกายเรียกว่า ฮอร์โมนอิสระ หรือ Bioavailable Testosterone จะเป็นส่วนที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์

steroids Thailand

Testosterone 1
testosterone 2

หน้าที่ของ Testosterone จะมี 2 ค่า คือ

Anabolic Effect คือ

การสังเคราะห์โปรตีนของร่างกายส่งผลให้มีการสร้างกล้ามเนื้อ และความแข็งแรง เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก การสร้างเม็ดเลือดแดง การเผาผลาญของไขมันและแป้ง

Androgenic Effect คือ

ผลที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์ ลักษณะทางเพศ การพัฒนาและการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย การเปลี่ยนเสียงห้าวทุ้มของวัยรุ่น หนวดเครา ขนตามร่างกาย การแสดงลักษณะทางเพศชายทั้งหมด เป็นต้น

testosterone

นอกจากนี้เทสโทสเตอโรนก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมน เอสโตรเจน (Estrogen) หรือ ฮอร์โมนเพศหญิงได้เช่นกัน โดยในร่างกายจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่า Aromatase ซึ่งจะเป็นตัวที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนส่วนหนึ่ง (0.3%โดยประมาณ) ไปเป็นเอสโตรเจน เพื่อควบคุมสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย

         เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายของมนุษย์ผู้ชายจะสร้างจำนวน Aromatase เพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนที่มากขึ้นนี้หมายถึงการที่Test จะถูกเปลี่ยนเป็น Estrogen มากขึ้นด้วย ซึ่งการเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนของ Test : Estrogen ผู้ชายที่อาจมีระดับของ Test ปกติ แต่การเพิ่มขึ้นของ Estrogen จะมีผลกระทบที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ปกติ และสภาพร่างกายด้วย เช่น การสะสมไขมันที่มากขึ้นของร่างกาย ภาวะอ้วน บวมน้ำ หรือ เกิดภาวะนมสาว (Gynecomastia) จนอาจเหมือนเต้านมผู้หญิง

การป้องกันการ Aromatase ในร่างกายทำได้โดยการเติมธาตุ สังกะสี (Zinc) จากอาหารหลักและอาหารเสริมต่างๆ เพราะถ้าระดับของสังกะสีต่ำ ระดับของ Aromatase ก็จะสุงขึ้นด้วย หากมีมากก็จะกระตุ้นการหลั่งTest ได้ดี ส่วนผู้หญิงก็จะกระตุ้นการหลั่ง Luteinizing Hormone (LH) ซึ่งจะทำหน้าที่กระตุ้นการตกไข่ การลดน้ำหนัก ลดไขมันในร่างกายก็จะช่วยกระตุ้นการสร้าง Test มากขึ้น เพราะเซลล์ไขมันจะทำหน้าที่สังเคราะห์ Aromatase

การกินวิตามินดี 400-1000 iu/Day การฝึกเวทเทรนนิ่ง การนอนหลับที่เพียงพอก็ยังช่วยในการเพิ่มระดับของ Test ได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ประมาณ 7 % ของ Test จะยังถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมน DHT (dihydrotestosterone) โดยเอนไซม์ 5a-reductase ซึ่งจะมีฤทธิ์มากกว่าเทสโทสเตอโรนถึง 5 เท่า หากร่างกายมีความไวต่อ DHT ก็จะทำให้เกิดผมร่วง แต่1จะเกิดกับเฉพาะบางคนเท่านั้น และคนที่เทสต่ำก็เป็นได้เช่นกัน แก้ได้ด้วยยา Finasteride แต่ก็ไม่สามารถรับรองผลได้ว่าอาการผมร่วงจะหายไป เพราะส่วนใหญ่มักเกิดจากพันธุกรรม หรือ กรรมพันธุ์ ของภายในครอบครัว การเข้าคลีนิคปลูกผมจึงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด แต่ก็ต้องแลกกับราคาที่สูง

ส่วนวิธีการกระตุ้น หรือ รักษาระดับของฮอร์โมน เพศชายให้กลับมาฟื้นฟู หรือ อยู่ในระดับปกติที่เหมาะสม ก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ทั้งวิธีการธรรมชาติ อย่างการออกกำลังกาย ลดไขมัน สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมา การใช้อาหารเสริมบางชนิดดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จนถึง วิธีการทดแทนฟื้นฟูฮอร์โมน HRT (Hormones Replacement Therapy) ที่มีตั้งแต่ระดับ Therapuetic ไปจนถึงระดับ Supraphysiological โดยการใช้ฮอร์โมน สังเคราะห์ฉีดเข้าร่างกาย steroids Thailand

ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป สำหรับบทความนี้หากตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัย ณ ทีนี้ด้วยครับผม

Coach Bens.

The TinyBeast

Line:@036mlohp

Instagram : erenbus23

preview