TESTOSTERONE คืออะไร..??

คือ ฮอร์โมนเพศชาย ที่ผลิตโดยอัณฑะในเพศชาย และ รังไข่ในเพศหญิง กับ ต่อมหมวกไต ซึ่งจะพบเฉพาะในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเท่านั้น

อ่านต่อ